Нотариална кантора Дахтеров

За нас

Уважаеми клиенти,

От началото на 2000 година офисът на кантора Дахтеров се намира в град София, на бул.“Цариградско шосе“ № 5, вх. „Б“, в непосредствена близост до площад Орлов мост. В кантората се извършват всички видове нотариални удостоверявания. Най-често срещаните са удостоверяване на подписи под пълномощни, декларации, преписи, нотариални покани, сделки с автомобили и недвижими имоти, завещания, протоколи.

Офисът е разделен на два основни отдела. На партерния етаж на кантората ще Ви посрещне екип, който се занимава предимно с удостоверителни услуги на пълномощни, декларации, договори за моторни превозни средства, нотариални покани и други.

Втората част от кантората е разположена на първи надпартерен етаж и е ангажирана с организация, подготовка, изповядване и обработка на сделки с недвижимо имущество, завещания, обстоятелствени проверки и протоколи.

Офисът работи от понеделник до петък – от 8:30 часа до 17:30 часа, с изключение на официалните почивни дни.

С цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания са изградени рампа към партерния етаж на кантората и асансьор към първия етаж.

Предварително записване на часове е необходимо, ако желаете посещение и удостоверяване на адрес, ако искате да проведете консултация с Нотариуса за сделки с недвижими имоти, както и за изповядването на самите сделки с имоти. За останалите нотариални услуги, заповядайте когато за Вас е удобно, в рамките на работното време.

Иван Василев Дахтеров
Иван Василев ДахтеровНотариус
Нотариус от 01.08.1994 г. – вписан в Нотариалната Камара на Република България под № 039.

Нашият екип

Анастасия Атанасова
Анастасия АтанасоваТехнически сътрудник
Работи в кантората от 10.2012 г., като технически сътрудник – сделки с имоти, подготовка и удостоверявания на пълномощни, декларации, сделки с моторни превозни средства и други, справки, информация.
Мария Костадинова
Мария КостадиноваЮрисконсулт
Работи в канотарата от 2016г.,като юрисконсулт – подготовка и обработка на сделки с имоти и други документи.
Мария Джерекарова
Мария ДжерекароваТехнически сътрудник
Работи в кантората от 04.2007 г., като технически сътрудник – подготовка на сделки с имоти, подготовка и удостоверявания на пълномощни, декларации, сделки с моторни превозни средства и други, справки, информация.
Любомира Мальова
Любомира МальоваТехнически сътрудник
Работи в кантората от 04.2007 г., като технически сътрудник – подготовка и удостоверявания на пълномощни, декларации, сделки с моторни превозни средства и други, справки, информация.
Мария Раева
Мария РаеваТехнически сътрудник
Работи в кантората от 06.2002 г., като технически сътрудник сделки с имоти – контакт с Агенция по Вписванията.
Антоанета Пелтешка
Антоанета ПелтешкаТехнически сътрудник
Работи в кантората от 05.2009 г., като технически сътрудник – сделки с имоти.
Мария Караданова
Мария КарадановаТехнически сътрудник
Работи в кантората от 06.2008 г., като технически сътрудник – подготовка и удостоверявания на пълномощни, декларации, сделки с моторни превозни средства и други, справки, информация.
Жанета Славова
Жанета СлавоваТехнически сътрудник
Работи в кантората от 10.2005 г., като технически сътрудник – завещания, контакт с Агенция по Вписванията, изготвяне на сделки с имоти, компютърни информационни системи.
Диана Трендафилова
Диана ТрендафиловаСекретар
Работи в кантората от 04.2001 г. във връзка с подготовка на сделки с имоти.
Виктория Даковска
Виктория ДаковскаТехнически сътрудник
Работи в кантората от 2017 г., като технически сътрудник – подготовка и удостоверявания на пълномощни, декларации, сделки с моторни превозни средства и други, справки, информация.
Дияна Семкова
Дияна СемковаТехнически сътрудник
Работи в кантората от 2017 г., като технически сътрудник – подготовка и удостоверявания на пълномощни, декларации, сделки с моторни превозни средства и други, справки, информация.
Руслан Палазов
Руслан ПалазовНотариални покани
Работи в кантората от 2010 г. , като призовкар.
Велин Петров
Велин ПетровНотариални покани
Работи в кантората от 2013 г. , като призовкар.

Услуги

Сделки с имоти

Сделки с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в района на гр. София. Препоръчително е да запишете час за консултация по представени от Вас документи за собственост, за да предоставим информация за специфичните изисквания на закона, както и за уточняване на дата и час за изповядване на сделката.

Научете повече

Договори за МПС

Най-често срещаните моторни превозни средства са автомобилите – леки или тежкотоварни, но удостоверяване на подписи се извършва и при договори за други превозни средства, като мотори, мотоциклети, плавателни средства, стопански машини, ремаркета и други.

Научете повече

Пълномощни

Пълномощното е един от най-често удостоверяваните документи в една нотариална кантора. Този документ дава възможност упълномощителят да действа „дистанционно“, чрез друго, доверено лице.

Научете повече

Услуги

Сделки с имоти

Сделки с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в района на гр. София. Препоръчително е да запишете час за консултация по представени от Вас документи за собственост, за да предоставим информация за специфичните изисквания на закона, както и за уточняване на дата и час за изповядване на сделката.

Научете повече

Договори за МПС

Най-често срещаните моторни превозни средства са автомобилите – леки или тежкотоварни, но удостоверяване на подписи се извършва и при договори за други превозни средства, като мотори, мотоциклети, плавателни средства, стопански машини, ремаркета и други.

Научете повече

Пълномощни

Пълномощното е един от най-често удостоверяваните документи в една нотариална кантора. Този документ дава възможност упълномощителят да действа „дистанционно“, чрез друго, доверено лице.

Научете повече

Декларации

Ежедневно в кантората се удостоверяват подписите на клиенти под декларации, в които декларирате наличието на различни обстоятелства или Ваше съгласие за определено действие.

Научете повече

Преписи

Удостоверяване на верността на препис може да бъде направен на официален или частен документ, както и на извлечение от тях.

Научете повече

Нотариални покани

Нашата кантора предлага удостоверяване и връчване на нотариални покани. Молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра. След като нотариалната покана бъде връчена, Нотариусът отбелязва, че поканата е била съобщена.

Научете повече

Декларации

Ежедневно в кантората се удостоверяват подписите на клиенти под декларации, в които декларирате наличието на различни обстоятелства или Ваше съгласие за определено действие.

Научете повече

Преписи

Удостоверяване на верността на препис може да бъде направен на официален или частен документ, както и на извлечение от тях.

Научете повече

Нотариални покани

Нашата кантора предлага удостоверяване и връчване на нотариални покани. Молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра. След като нотариалната покана бъде връчена, Нотариусът отбелязва, че поканата е била съобщена.

Научете повече

Завещания

Завещанието е сделка с оглед на смърт. Най-често срещаното завещание е саморъчно написаното. При изготвянето на нотариалното завещание присъстват и двама свидетели.

Научете повече

Обстоятелствени проверки

Обстоятелствените проверки се извършват, когато няма издаден до момента документ за собственост или издадените не обхващат цялата собственост.

Научете повече

Удостоверявания извън кантората

Услугата се извършва само на територията на град София, след предварително записване на дата и час за посещение.

Научете повече

Завещания

Завещанието е сделка с оглед на смърт. Най-често срещаното завещание е саморъчно написаното. При изготвянето на нотариалното завещание присъстват и двама свидетели.

Научете повече

Обстоятелствени проверки

Обстоятелствените проверки се извършват, когато няма издаден до момента документ за собственост или издадените не обхващат цялата собственост.

Научете повече

Удостоверявания извън кантората

Услугата се извършва само на територията на град София, след предварително записване на дата и час за посещение.

Научете повече

Полезни връзки

За контакти


  Кантора:

  гр.София, бул.Цариградско шосе №5 , вх.Б

  02 944 28 87

  02 946 1991

  02 944 1804

  [email protected]

  [email protected]

  За директна връзка с нотариус Дахтеров:

  0888 516 596

  [email protected]